Newsletter
*
Γραφείο Τύπου Δήμου
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη
( 28/11/2016 )
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
3. Τον Ο.Ε.Υ. του ήμου Κοζάνης (Φ.Ε.Κ. 3138/Β’/27-11-2012 και 2378/Β΄/05-09-2014).
Γνωστοποιεί
Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Κοζάνης με σκοπό να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για θέματα εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου, λειτουργίας του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, κανονισμών λειτουργίας των οργανικών μονάδων, προμηθειών, και ιδιαίτερα για θέματα πολιτισμού, πολιτιστικής διαχείρισης καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Διαβάστε την προκήρυξη
Facebook Twitter Αποστολή Mail

Επιστροφή