Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.
Δρέπανο - Μεγ. Νησί Γαλάνης


Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου

Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου

Στα βορειοανατολικά της τοπικής κοινότητας Δρεπάνου, στα βόρεια του οικισμού της Γαλάνης και στο κέντρο περίπου του πυθμένα της λεκάνης της Κίτρινης Λίμνης, βρίσκεται o προϊστορικός οικισμός που έγινε γνωστός ως Μεγάλο Νησί Γαλάνης. Πρόκειται για μια από τις χαμηλές τούμπες οι οποίες διακρίνονταν σαν νησιά, όταν η λεκάνη ήταν καλυμμένη από τα νερά του έλους Σαριγκιόλ.

Ο οικισμός αυτός, που εκτείνεται σε 90 περίπου στρέμματα, επιλέχτηκε να ανασκαφεί στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος με στόχο τη συστηματική συλλογή και αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή στη διάρκεια της προϊστορίας. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα στη Δυτική Μακεδονία που έθεσε τέτοιου είδους ζητήματα προς διερεύνηση. Το διάστημα μεταξύ 1987 και 1994, εκτός από την ανασκαφή, πραγματοποιήθηκε συστηματική επιφανειακή έρευνα σε τρεις, από τους δεκατέσσερις, γνωστούς τότε, νεολιθικούς οικισμούς, σε τμήματα του πυθμένα της λεκάνης και σε περιοχές του όρους Βέρμιο.

Στο Μεγάλο Νησί Γαλάνης ανασκάφηκαν στρώματα που δημιουργήθηκαν από τη μακρόχρονη κατοίκηση 1000 περίπου ετών, στη διάρκεια της Νεότερης ως τις αρχές της Τελικής Νεολιθικής Περιόδου, μεταξύ 5500 και 4500 π.Χ. περίπου. Η ίδια θέση εξακολούθησε να κατοικείται και σε μεγάλο μέρος της Εποχής του Χαλκού.

Το βασικό υλικό για την κατασκευή των οικημάτων ήταν ο τοπικός πηλός, που χρησιμοποιήθηκε για τοίχους και δάπεδα, και τα ξύλα, ενώ ορισμένες κατασκευές έφεραν και λεπτό λευκό επίχρισμα. Το πλήθος των ευρημάτων της ανασκαφής περιλαμβάνει κεραμικά προϊόντα, εργαλεία, ειδώλια, σφραγίδες, κοσμήματα και, στα υστερότερα ανασκαμμένα στρώματα, χρυσά αντικείμενα. Τα εισαγμένα αγγεία, τα εργαλεία που κατασκευάστηκαν από οψιανό της Μήλου, τα θαλάσσια όστρεα αποδεικνύουν την επικοινωνία των κατοίκων με μακρινές περιοχές της Βαλκανικής και του Αιγαίου. Από τη μελέτη των κινητών ευρημάτων προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο φάσεις της Νεολιθικής Περιόδου που αντιπροσωπεύονται κυρίως στον οικισμό, τη Νεότερη και Τελική Νεολιθική. Επιπλέον, στην Τελική Νεολιθική δε χρησιμοποιείται πια ο πηλός σαν οικοδομικό υλικό αλλά μια συμπαγής λάσπη, με μεγάλη περιεκτικότητα σε άμμο και ασβέστιο, ένα τεχνητό κονίαμα δεμένο με πλέγμα κλαδιών.

Το Μεγάλο Νησί Γαλάνης παραμένει μέχρι σήμερα η μόνη ανασκαμμένη θέση στη Δυτική Μακεδονία με πλήρη στρωματογραφική ακολουθία από το τέλος της Μέσης και στη διάρκεια της Νεότερης Νεολιθικής, ακολουθία που σφραγίζεται από μια πλούσια φάση της Τελικής Νεολιθικής Περιόδου.

                                                            Δρ Χριστίνα Ζιώτα