Η γνώμη σας μετράει
Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον διαχειριστή για την παραμετροποίηση αυτής της εφαρμογής. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, ενημερώστε στις προτιμήσεις της εφαρμογής.
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.
Αιανή - Θέση Πολεμίστρα

Δημοτική Ενότητα Αιανής

Θέση: Πολεμίστρα
 

Η θέση εντοπίζεται στην παραλίμνια περιοχή του Αλιάκμονα και πλήττεται από τα νερά της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου.

Σε εκτεταμένο παραποτάμιο πλάτωμα, κάτω από παχύ στρώμα (4μ.) αλλουβιακών αποθέσεων, στην παρειά που σχηματίστηκε από τη διάβρωση της λίμνης, εκτός από τον από παλιά γνωστό οικισμό της πρώιμης εποχής χαλκού (3000-2000 π.Χ.), εντοπίστηκαν το 1994 δύο λιθόκτιστα κτίσματα της μέσης εποχής χαλκού (2000-1600 π.Χ.), σε ισάριθμα μικρότερα πλατώματα εκατέρωθεν του κεντρικού, καθώς και ένα νεκροταφείο της περιόδου, εντός των επιχώσεων του πρωιμότερου οικισμού. Κάποια ψηλότερα σημεία της περιοχής, σύμφωνα με τα επιφανειακά ευρήματα, φαίνεται πως κατοικήθηκαν κατά την ύστερη εποχή χαλκού (1600-1100 π.Χ. περίπου) και τη ρωμαϊκή εποχή (1ος αι. π.Χ.–3ος αι. μ.Χ.).

Το 1994 πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, από την Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, συστηματική επιφανειακή έρευνα, σχεδίαση της στρωματογραφίας του οικισμού της πρώιμης εποχής χαλκού και ανασκαφή του ενός από τα δύο εντοπισμένα κτίσματα της μέσης εποχής χαλκού. 

Το κτίσμα, του οποίου η αρχική φάση είχε καταστραφεί από φωτιά, είχε λιθόκτιστο θεμέλιο και κρηπίδα, σωζόμενου ύψους 0,80 μ., κατασκευασμένα με την τεχνική του «ψαροκόκαλου», αρκετά διαδεδομένη στην ευρύτερη περιοχή στο πρώτο μισό της 2ης π.Χ. χιλιετίας. Η ανωδομή του ήταν από πλιθιά. Είχε επιμήκη κάτοψη, μήκους μέχρι 11 μ., με βάση το σωζόμενο μήκος των 9 μ. του ενός μακρού τοίχου, και πλάτος 3μ. τουλάχιστον, προστώο στη μία (βόρεια) στενή πλευρά, διαστάσεων 1χ3 μ., και πιθανό προσανατολισμό βόρεια – νότια, με είσοδο στα βόρεια. Πάνω από το στρώμα καταστροφής του κτίσματος διασώθηκε τμήμα υστερότερου λίθινου κυκλικού περιβόλου.

Στη νοτιοδυτική γωνία του προστώου βρέθηκε εγχυτρισμός μικρού παιδιού. Ο νεκρός ήταν ενταφιασμένος μέσα σε πιθοειδές αγγείο, που είχε τοποθετηθεί έξω από το κτίσμα, κατά μήκος του ενός από τους εξωτερικούς τοίχους του, με προσανατολισμό Δ-Α. Το στόμιο του αγγείου βρισκόταν στα δυτικά και έκλεινε με μία πλακερή πέτρα. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί σε συνεσταλμένη στάση, προς τα δεξιά του, έβλεπε δηλαδή προς την πλευρά του σπιτιού, και με το κεφάλι προς το στόμιο του αγγείου. Κτερίσματα δεν υπήρχαν.  

Η ραδιοχρονολόγηση τοποθετεί τα ευρήματα στο 1968-1765 π.Χ.

Από το οργανωμένο και εκτός του οικισμού νεκροταφείο της ίδιας περιόδου εντοπίστηκαν τέσσερις διαβρωμένες ταφές. Πρόκειται για τρεις εγχυτρισμούς (ένας σε πιθάρι και δύο παιδικές ταφές σε μικρότερα αγγεία) και μία λακκοειδή ταφή με καλυπτήριες πλάκες. Το πιθάρι και η λακκοειδής ταφή ήταν όμοια προσανατολισμένα ανατολικά - δυτικά, με το στόμιο του αγγείου στα ανατολικά, όπου και θα πρέπει να ήταν και το κεφάλι του νεκρού.

Από τα ταφικά αυτά κατάλοιπα, αλλά και τα υπόλοιπα της περιοχής, προκύπτουν για τημέση εποχή του χαλκού τα εξής:Συνηθίζεται, ίσως μόνο για τα παιδιά, η ταφή εντός των οικισμών, παράλληλα με τη χρήση εκτεταμένων οργανωμένων νεκροταφείων. Χρησιμοποιούνται τρεις τύποι τάφων, κιβωτιόσχημοι, λακκοειδείς με καλυπτήριες πλάκες ή τμήματα αγγείων και εγχυτρισμοί σε πιθάρια ή μικρότερα αγγεία. Οι τάφοι έχουν όμοιο προσανατολισμό. Χρησιμοποιείται παράλληλα ο ενταφιασμός και η καύση, άγνωστο με ποια κριτήρια, η δεύτερη όμως πρακτική σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Οι νεκροί ενταφιάζονται σε έντονα συνεσταλμένη στάση, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά τους, πιθανόν ανάλογα με το φύλο, και στις περιπτώσεις των εγχυτρισμών με το κεφάλι προς το στόμιο του αγγείου. Οι νεκροί των οργανωμένων νεκροταφείων είναι συνήθως κτερισμένοι με ένα αγγείο και ελάχιστα κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα.

                        Αρετή Χονδρογιάννη – Μετόκη, Δρ. Αρχαιολόγος, Λ΄ ΕΠΚΑ